top of page

Polkabaai - Volendam

Als projectarchitect bij architectenburo Wadman heb ik de Polkabaai in Volendam ontworpen, een ovale hof met 20 woningen rondom een centraal groengebied. Dwars door de hof loopt de primaire ontsluiting voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Deze opgave resulteerde in een ontwerp waarin verschillende woningtypen zijn ondergebracht.

Evenwijdig aan de hoofdontsluiting zijn vier vrijstaande woningen ontworpen met een markant torentje en een lage uitbouw die de hoofdontsluiting markeren en het verkeer begeleiden.

 

De overige woningen zijn ondergebracht in vier geschakelde blokjes met elk twee hoekwoningen die via de zijgevel worden ontsloten en twee tussenwoningen.

bottom of page